Form liên hệ

Khi sử dụng form liên hệ, vui lòng đọc "Quy định bảo mật thông tin" bên dưới.
Nếu bạn đồng ý với nội dung, vui lòng điền vào các mục cần thiết trong biểu mẫu bên dưới và nhấp vào nút "Xác nhận nội dung đã điền".
Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu, phản hồi có thể bị chậm trễ. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm.

▼ Hãy điền vào tất cả các mục bắt buộc

Nội dung liên hệ
Họ tên
Furigana
Tên công ty
Chức vụ
Số điện thoại
Địa chỉ thư điện tử
Địa chỉ đường phố
   Ví dụ) 251-0044

Thành phố, địa chỉ đường phố, tên tòa nhà, v.v.

Nội dung liên hệ

Quy định bảo mật

Khi vận hành trang web này, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, cân nhắc kỹ lưỡng thông tin cá nhân, bảo vệ cẩn thận và cố gắng quản lý thông tin đó một cách thích hợp.

[Mục đích sử dụng thông tin cá nhân]
a)Nhiều liên hệ khác nhau để cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
b)Liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời cho thắc mắc của bạn.

  • 1.Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân cần thiết cho các mục đích trên bằng các phương tiện công bằng và thích hợp.
  • 2.Khi có được thông tin cá nhân nhạy cảm, phải được sự đồng ý của cá nhân.
  • 3.Thông tin cá nhân có được và thông tin cá nhân nhạy cảm sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của cá nhân.
  • 4.Chúng tôi thực hiện các biện pháp để ngăn chặn rò rỉ thông tin và giám sát không chỉ nhân viên mà còn cả các nhà ủy thác.
  • 5.Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của cá nhân, cả trong nước và quốc tế.
  • 6.Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin theo yêu cầu của người đó.
  • 7.Nếu thông tin cá nhân bị tiết lộ là không đúng sự thật, chúng tôi sẽ chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó.
  • 8.Chúng tôi sẽ phản hồi thích hợp và kịp thời các khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.
  • 9.Phạm vi của chính sách bảo mật này được giới hạn trong trang web này.

[Liên hệ khi có thắc mắc về thông tin cá nhân]
SĐT liên hệ: 03-3263-0219 /STAGE GROUP

Giới thiệu về việc sử dụng Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics để thu thập và phân tích dữ liệu như trạng thái sử dụng của trang web này nhằm cung cấp các dịch vụ tốt hơn và cải thiện khả năng sử dụng.
Vào thời điểm đó, Google có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP của bạn thông qua "cookie", nhưng thông tin được thu thập bởi "cookie" không thể nhận dạng cá nhân.
Dữ liệu được thu thập chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của Google.
Bằng cách sử dụng trang web này, chúng tôi cho rằng bạn đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu do Google và trang web này thực hiện cho các phương pháp và mục đích nêu trên.

[Chính sách bảo mật của Google]
http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/