main image

Khái niệm thương hiệu

Nước cân bằng Lotion với kết cấu Texture có độ đặc vừa phải giúp cho làm da căng khỏe, săn chắc.